Współpraca z przedsiębiorcami oraz organizacjami opiera się na modelu stałej obsługi prawnej lub indywidualnych zleceniach.

W zakres oferowanych usług wchodzi w szczególności:
  • Udzielanie porad i konsultacji prawnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Opracowywanie projektów aktów prawnych, umów, ugód
  • Zastępstwo procesowe przed sądami oraz urzędami
  • Udział w negocjacjach

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.